Sloveenia tehaste esindus, esitlus ja müük


Müügitingimused

Pull Punt Group OÜ (registrikood 12983781, aadress Paldiski maantee 29, Tallinn,10612 ) edaspidi nimetatud Müüja, ja kauba tellija edaspidi nimetatud Ostja, sõlmivad lepingu alljärgnevas:

1. Üldsätted

1.1. Müüja müüb ja Ostja ostab kaupu, vastavalt Ostja poolt esitatud tellimustele.

1.2. Ostja esitab tellimuse Pull Punt internetipoe tellimislehe vormistamisel vastavalt tellimisjuhendile.

1.3. Tellimusi on võimalik esitada külalisena või püsikliendina. Püsikliendiks registreerumisel loob Ostja kasutajakonto, kuhu sisestab nõutavad isikuandmed (ees- ja perekonnanimi, postiaadress, postiindeks, linn/asula, maakond, telefoni number, e-posti aadress).

2. Kaup

2.1. Kauba hinnad on eurodes ning sisaldavad käibemaksu. Müüjal on õigus igal ajal muuta Kauba hindu. Kui Müüja on e-poes muutnud hindu pärast Ostja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub Müüja tarnima Kauba tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Ostjal ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

2.2. Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust tootest.

3. Tasumine

3.1. Ostja tasub Kauba ja Kauba postitamise eest ettemaksu Müüja pangakontole pangalingi kaudu või ülekandega tellimuse kinnituse alusel.

3.2. Pangaülekandega tasumisel tasub Ostja tellimuse kinnitusel näidatud pangakontole hiljemalt 3 (kolme) tööpäeva jooksul arvates tellimuse vormistamisest.

4. Müügigarantii

4.1. Tellitud Kaup vastab kvaliteedinõuetele ja Ostja poolt esitatud tellimusele. Müüja vastutab Kauba kvaliteedinõuetele mittevastavuse eest, mis ilmneb tootja poolt Kaubale kehtestatud kasutusaja jooksul.

4.2. Ostjal on õigus Kaubal ilmnenud puuduste avastamise korral nõuda Kauba asendamist.

4.3. Müügigarantiiga on hõlmatud kõik Kaubal ilmnenud puudused, v.a. puudused, mis on tekkinud Ostja süül st kui Ostja on rikkunud Kauba kasutus- ja hooldustingimusi.

4.4. Võimalikud pretensioonid Kauba kvaliteedinõuetele mittevastavuse osas esitatakse Müüjale viivitamatult peale Kauba kasutuselevõttu kuid mitte hiljem kui 10 (kümne) päeva jooksul e-posti aadressile pullpunt@pullpunt.eu

4.5. Pretensiooni lahendamiseks esitab Ostja Kauba probleemi kirjelduse ning lisab Ostja kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, kontakttelefon). Ostja võib pretensioonialuse Kauba saata tähituna aadressil Pull Punt Group OÜ, Paldiski maantee 29, Tallinn,10612

4.6. Müüja tellib pretensioonialuse Kauba ekspertiisi ning juhul kui selle käigus selgub, et tegemist on defektse Kaubaga siis on Ostjal õigus saada tasuta asendus. Defektse toote eest raha ei tagastata. Kui ekspertiisi käigus selgub, et tegemist ei olnud defektse Kaubaga vaid Kauba kasutamisel rikuti kasutus- ja hooldustingimusi, siis ei ole Müüjal kohustust Kaupa tasuta asendada ning Ostja kohustub tasuma ekspertiisi kulud. Kauba tagastamisega kaasnevad kulud kannab Ostja.

5. Lepingust taganemine enne Müüja poolset tellimuse täitmist

5.1. Kui Ostja soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne Müüja poolset tellimuse täitmist lepingust taganeda, siis teavitab ta sellest viivitamatult Müüjat. Kirjalik teade tuleb saata e-posti aadressile pullpunt@pullpunt.eu, kuhu tuleb märkida tellimuse esitamise kuupäev, tellimuse number ning lisada Ostja kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, kontakttelefon).

5.2. Kui taganemisavaldus jõuab Müüjani pärast Müüja-poolset lepingu täitmist, siis toimub lepingust taganemine vastavalt Müügitingimuste punktile 7.

5.3. Lepingust taganemisel kannab Müüja Ostjale tagasi Kauba eest tasutud summa hiljemalt 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul arvates Kauba Müüjale tagastamisest Ostja poolt näidatud pangakontole.

6. Tagastusõigus

6.1. E-poest ostmisel kehtib 14 (neljateistkümne) kalendripäevane tagastusõigus.

6.2. Kauba tagastamiseks kohustub Ostja Müüjat kirjalikult teavitama e-posti aadressil pullpunt@pullpunt.eu . Kirjalikus teates peab olema märgitud tellimuse esitamise kuupäev, tellimuse number ning Ostja kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, kontakttelefon).

6.3. Tagastatav Kaup peab olema avamata (avamata karp), originaalpakendis ning sobilik uuesti müümiseks, tagastatud 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul arvates nende kättesaamisest ning soovitavalt tagastamise põhjendusega.

6.4. Kauba tagastamisega kaasnevad kulud kannab Ostja.

6.5. Kauba tagastamisel kohustub Müüja kandma Ostjale tagasi kauba eest tasutud summa hiljemalt 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul arvates Kauba Müüjale tagastamisest Ostja poolt näidatud pangakontole.

7. Lõppsätted

7.1. Käesolevates müügitingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Ostja ja Müüja Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.

7.2. Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Ostjal kui ka Müüjal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Kohtusse.