Esindus-ladu avatud tööpäeviti 10.00-17.30


Müügitingimused

Pull Punt Group OÜ (registrikood 12983781, aadress Paldiski maantee 29, Tallinn,10612 ) edaspidi nimetatud Müüja, ja kauba tellija edaspidi nimetatud Ostja, sõlmivad lepingu alljärgnevas:
1. Üldsätted
1.1. Müüja müüb ja Ostja ostab kaupu, vastavalt Ostja poolt esitatud tellimustele.
1.2. Ostja esitab tellimuse Pull Punt internetipoe tellimislehe vormistamisel vastavalt tellimisjuhendile.
1.3. Tellimusi on võimalik esitada külalisena või püsikliendina. Püsikliendiks registreerumisel loob Ostja kasutajakonto, kuhu sisestab nõutavad isikuandmed (ees- ja perekonnanimi, postiaadress, postiindeks, linn/asula, maakond, telefoni number, e-posti aadress).
2. Kaup
2.1. Kauba hinnad on eurodes ning sisaldavad käibemaksu. Müüjal on õigus igal ajal muuta Kauba hindu. Kui Müüja on e-poes muutnud hindu pärast Ostja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub Müüja tarnima Kauba tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Ostjal ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.
2.2. Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust tootest.
3. Tasumine
3.1. Ostja tasub Kauba ja Kauba postitamise eest ettemaksu Müüja pangakontole pangalingi kaudu või ülekandega tellimuse kinnituse alusel.
3.2. Pangaülekandega tasumisel tasub Ostja tellimuse kinnitusel näidatud pangakontole hiljemalt 3 (kolme) tööpäeva jooksul arvates tellimuse vormistamisest.
4. Müügigarantii
4.1. Tellitud Kaup vastab kvaliteedinõuetele ja Ostja poolt esitatud tellimusele. Müüja vastutab Kauba kvaliteedinõuetele mittevastavuse eest, mis ilmneb tootja poolt Kaubale kehtestatud kasutusaja jooksul.
4.2. Ostjal on õigus Kaubal ilmnenud puuduste avastamise korral nõuda Kauba asendamist.
4.3. Müügigarantiiga on hõlmatud kõik Kaubal ilmnenud puudused, v.a. puudused, mis on tekkinud Ostja süül st kui Ostja on rikkunud Kauba kasutus- ja hooldustingimusi.
4.4. Võimalikud pretensioonid Kauba kvaliteedinõuetele mittevastavuse osas esitatakse Müüjale viivitamatult peale Kauba kasutuselevõttu kuid mitte hiljem kui 10 (kümne) päeva jooksul e-posti aadressile pullpunt@pullpunt.eu
4.5. Pretensiooni lahendamiseks esitab Ostja Kauba probleemi kirjelduse ning lisab Ostja kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, kontakttelefon). Ostja võib pretensioonialuse Kauba saata tähituna aadressil Pull Punt Group OÜ, Paldiski maantee 29, Tallinn,10612
4.6. Müüja tellib pretensioonialuse Kauba ekspertiisi ning juhul kui selle käigus selgub, et tegemist on defektse Kaubaga siis on Ostjal õigus saada tasuta asendus. Defektse toote eest raha ei tagastata. Kui ekspertiisi käigus selgub, et tegemist ei olnud defektse Kaubaga vaid Kauba kasutamisel rikuti kasutus- ja hooldustingimusi, siis ei ole Müüjal kohustust Kaupa tasuta asendada ning Ostja kohustub tasuma ekspertiisi kulud. Kauba tagastamisega kaasnevad kulud kannab Ostja.
5. Lepingust taganemine enne Müüja poolset tellimuse täitmist
5.1. Kui Ostja soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne Müüja poolset tellimuse täitmist lepingust taganeda, siis teavitab ta sellest viivitamatult Müüjat. Kirjalik teade tuleb saata e-posti aadressile pullpunt@pullpunt.eu, kuhu tuleb märkida tellimuse esitamise kuupäev, tellimuse number ning lisada Ostja kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, kontakttelefon).
5.2. Kui taganemisavaldus jõuab Müüjani pärast Müüja-poolset lepingu täitmist, siis toimub lepingust taganemine vastavalt Müügitingimuste punktile 7.
5.3. Lepingust taganemisel kannab Müüja Ostjale tagasi Kauba eest tasutud summa hiljemalt 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul arvates Kauba Müüjale tagastamisest Ostja poolt näidatud pangakontole.
6. Tagastusõigus
6.1. E-poest ostmisel kehtib 14 (neljateistkümne) kalendripäevane tagastusõigus.
6.2. Kauba tagastamiseks kohustub Ostja Müüjat kirjalikult teavitama e-posti aadressil pullpunt@pullpunt.eu . Kirjalikus teates peab olema märgitud tellimuse esitamise kuupäev, tellimuse number ning Ostja kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, kontakttelefon).
6.3. Tagastatav Kaup peab olema avamata (avamata karp), originaalpakendis ning sobilik uuesti müümiseks, tagastatud 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul arvates nende kättesaamisest ning soovitavalt tagastamise põhjendusega.
6.4. Kauba tagastamisega kaasnevad kulud kannab Ostja.
6.5. Kauba tagastamisel kohustub Müüja kandma Ostjale tagasi kauba eest tasutud summa hiljemalt 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul arvates Kauba Müüjale tagastamisest Ostja poolt näidatud pangakontole.
7. Lõppsätted
7.1. Käesolevates müügitingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Ostja ja Müüja Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.
7.2. Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Ostjal kui ka Müüjal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Kohtusse.


TINGIMUSED ALKOHOOLSETE JOOKIDE MÜÜK

Pull Punt Group Oü müüb alkohoolseid jooke kohapeal kell 10.00 – 17.30 ning epoe kaudu.


KASUTUSTINGIMUSED
Kasutustingimused on Pull Punt Group OÜ (edaspidi PPG) ja selle klientide (edaspidi klient või kliendid) vaheliste müügitehingute aluseks.
PPG müüb tooteid füüsilistest isikutest tarbijatele ning ka äriklientidele, kes ostavad tooteid ärilisel otstarbel. PPG ja äriklientide vaheliste ostu-müügi- ja muude kirjalike lepingutega määratlemata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidest.
 
PPG ja kliendi vaheline müügileping jõustub shpo.pullpunt.eu veebikeskkonnas tehtud tellimuse esitamise hetkel. Vastutus puudulike tarnete, ametkondlike või väliskaubanduslike piirangute korral piirneb tellimuse tühistamise ning makse tagastamisega.
 
PPG müüb tooteid ainult täisealistele klientidele. PPG veebilehelt ostu sooritades kinnitate, et olete vähemalt 18 aastat vana. Samuti kinnitate ostu sooritades, et PPG e-poes tasumiseks kasutatavad krediitkaardid või pangakonto kuuluvad teile. Ostja vanust kontrollitakse kauba üleandmisel. PPG võib keelduda kauba üleandmisest, kui te ei suuda kauba vastuvõtmisel oma vanust tõestada. Sellisel juhul ei tagastata tasutud kauba ostuhinda ega postikulusid. Kauba vastuvõtmisel pakiautomaadist tuleb oma isik ID-kaardiga tuvastada.
 
PPG jätab endale õiguse piirata toodete müüki ebatavaliselt suuremahuliste kaubapartiide tellimise korral. Juhul kui tellitud tooteks on spetsiaalselt ostja esitatud tellimuse alusel valmistatud, tellitud või töödeldud toode, kuuluvad tellimuse tühistamisega tekkida võivad täiendavad kulutused ostja poolt hüvitamisele täies mahus.
 
PPG jätab endale õiguse muuta kasutustingimusi ühepoolselt ja sellest etteteatamata. Kasutustingimused kehtivad jõustunud tellimuse tegemise hetke redaktsioonis. Järgnevate tellimuste osas kehtib alati tellimuse tegemise hetkel jõus olev kasutustingimuste redaktsioon. Erandina jõustuvad kohe seadustes tehtavad muudatused, välja arvatud juhul, kui seaduses on sätestatud teisiti.
 
Kasutustingimused kehtivad ulatuses, mis ei piira tarbija tarbijakaitseõigusaktidest tulenevaid õigusi.
  
KAUBA KOHALETOIMETAMINE
Tellitud kaup toimetatakse Teieni SmartPOSTi või Eesti Posti kulleri vahendusel 2–4 tööpäeva jooksul pärast makse laekumist PPG OÜ arvelduskontole.
Juhul kui valite kättetoimetamiseks SmartPOSTi pakiautomaadi, tarnitakse kaup tellimuse vormistamisel teie valitud SmartPOSTi pakiautomaati. Kauba kohalejõudmise kohta saabub Teie telefonile SMS-teade koos paki väljastuskoodiga. Kui Te ei lähe pakile SmartPOSTi määratud ajavahemiku jooksul järele, siis kannate Teie kõik paki tagastamisega või pikemaajalise hoiustamisega seotud ning muud tekkida võivad kulud.
 
NB! SmartPOSTi pakiautomaati on lisaks koodile vaja sisestada ka oma ID-kaart.
SmartPOSTi pakiautomaadist on võimalik kaupu lunastada kl 10.00–22.00.

 
Juhul kui valite kättetoimetamiseks Eesti Posti kulleri, tarnitakse kaup tellimuse vormistamisel Teie märgitud aadressile. Kauba üleandmise täpne aeg lepitakse eelnevalt kokku telefoni või e-posti teel. Kaup toimetatakse kohale E–R ajavahemikul kl 10–20.
 
Teie vastutate, et olete esitanud kauba tellimisel korrektsed isikuandmed, aadressi ja kontakttelefoni. PPG  ja kullerfirma ei vastuta kauba kohaletoimetamisel tekkinud viivituste ja arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Teie poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest. Juhul kui saadetis on saanud kahjustada, tuleb kahjustuse tekkimise aeg ja põhjus fikseerida kullerfirma esindaja juuresolekul.
 
PPG  ja kuller vastutavad, et kaup jõuab kohale tervena, omab kaubanduslikku väljanägemist ja vastab PPG  e-poes kirjeldatule. Juhul kui teieni jõuab katkine või vigastatud toode, asendatakse see uuega või kompenseeritakse väärtus rahaliselt. Kui kauba vastuvõtmisel märkate, et pakend on purunenud või märg, siis ärge saadetist vastu võtke, vaid tehke sellekohane avaldus kullerile ja informeerige meid, kirjutades e-posti aadressile pullpunt@pullpunt.eu või helistades +372 5300 9195
 
KAUBA TAGASTAMINE
Vastavalt Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidele ei laiene tarbija lepingust taganemise ja kauba tagastamise õigus alkohoolsetele jookidele.
Kui kaup on vale või defektiga, siis tuleb PPG sellest teavitada kohe kauba kättesaamisel e-posti aadressil pullpunt@pullpunt.eu
  
TELLIMUSE TÜHISTAMINE
Tellimust on võimalik tühistada, kui võtate meiega ühendust pullpunt@pullpunt.eu enne, kui oleme kauba laost välja saatnud. Kui kaup on juba laost kulleriga välja saadetud, pole võimalik tellimust tühistada.